השר לשירותי דת, מתן כהנא, פרסם מתווה לטובת פתיחת שוק הכשרות: מערך הכשרות הנוכחי סובל מבעיות איכות, סטנדרטים שונים, תנאי העסקת משגיחים ירודים, פיקוח בעייתי וריבוי כשרויות.

השר מתן כהנא מוביל מחדש פתיחת התחרות במערך הכשרות בישראל

לאזרחי ישראל מגיעה כשרות טובה יותר!

לשם כך אני מוביל מהפכה בכל המערך שתעזור:

א. לכם, הצרכנים ובעלי העסקים.
ב. לרבנות הראשית, שתקבל כלים לפקח ולאכוף מערך כשרות יעל יותר.

מה משתנה:

א. פתיחת התחרות במערך הכשרות
ב. גופי הכשרות הפרטיים יעסיקו ויפקחו על משגיחי הכשרות
ג. יוקם גוף פיקוח עליון של הרבנות הראשית שיפקח על גופי הכשרות הפרטיים

איך זה עובד:

שוק הכשרות ייפתח לתחרות. תאגידי כשרות שיעמדו בקריטריונים ההלכתיים שתקבע הרבנות הראשית. יוכיחו עמידות כלכלית וניהולית יוכלו להעניק תעודות כשרות.
גופי הכשרות הפרטיים יעסיקו ויפקחו על משגיחי הכשרות. בראש גוף כשרות פרטי יעמוד רב שהוסמך ע"י הרבנות הראשית לישראל. גופי הכשרות יפרסמו לציבור את הסטנדרט ההלכתי (שקבעה הרבנות הראשית) בו הם מתחייבים לעמוד.

יוקם גוף פיקוח עליון של הרבנות הראשית שיפקח על גופי הכשרות הפרטיים. ויוודא שהם עומדים בסטנדרט ההלכתי בו בחרו.
תאגיד כשרות שירצה. יוכל לבחור לעמוד בסטנדרט בסיסי יותר מזה שהגדירה הרבנות. שיאושר ע"י שלושה רבני עיר.

המהפכה בכשרות שאני מוביל תחזק את הרבנות הראשית לישראל. תביא להקמת גופי כשרות מקצועיים. תייצר תחרות שתוזיל מחירים ותשפר את איכות הכשרות. תאפשר לעסקים לבחור בין תאגידי כשרות שונים. ותשפר את תנאי ההעסקה של המשגיחים. מהפכת הכשרות תביא בשורה אדירה לציבור שומרי הכשרות בישראל.

תנועת נאמני תורה ועבודה בתגובה לרפורמת הכשרות שהוצגה היום על ידי השר לשירותי דת:

אנו מברכים על התוכנית שהוצגה על ידי השר לשירותי דת. לשיפור וטיוב מערך הכשרות בישראל.
כמי שנאבקים במשך שנים להגברת התחרות בכשרות. אנו בטוחים כי תוכנית החדשה תאפשר. לראשונה, תחרות אמיתית בשוק הכשרות באמצעות מתן רישיונות לתאגידים פרטיים לספק השגחה. בדומה למודל הרבנות כרגולטור שהצענו בעבר.
הדבר יביא להגברת האמון ברבנות ולכשרות שקופה. איכותית. וטובה יותר לעם ישראל.

מערך הכשרות
צילום: pixabay